Kragujevac, Kralja Milana IV br. 58; tel:(034) 360 330; mob: 065 360 330 0


USLUGE

4D i 3D Ultrazvucni pregledi

Kolor doppler ultrazvucni pregledi

Nadzor i pracenje trudnoce

Rani skrinig rizika za prisustvo Down-ovog sindroma

Kardiotokografija

Rana dijagnostika premalignih i malignih ginekoloskih oboljenja

Biopsije

Digitalna kolposkopija i PAP test

Konizacija grlića materice

Terapija promena na grliću materice i uklanjanje kondiloma laserom

Terapija promena na grliću materice i uklanjanje kondiloma radiotalasima

Dijagnostika i lecenje oboljenja iz domena konzervativne ginekologije

Preoperativna priprema i hirurske intervencije

Savetovaliste za kontracepciju i menopauzu

Prekid trudnoce 

Laboratorijska i mikrobioloska dijagnostika

Patohistoloske analize