Kragujevac, Kralja Milana IV br. 58; tel:(034) 360 330; mob: 065 360 330 0


Ginekološko-akušerska ordinacija Genus femininum počela je sa radom 12. aprila 2000. godine.

Od februara meseca 2008. godine ordinacija je smeštena u novom poslovnom prostoru kuće u ulici Kralja Milana IV.

Ime ordinanacije u latinskom jeziku označava ženski rod i izabrano je imajući u vidu osnovnu delatnost.

mr sci dr Rajko Lazarevic vlasnik ordinacije

Vlasnik i stalno ordinirajući lekar je mr sci dr Rajko Lazarević specijalista ginekologije i akušerstva. Do otvaranja sopstvene ordinacije radio je u Ginekološko-akušerskoj klinici, sada KC "Kragujevac" i kao asistent pri Katedri za Ginekologiju i akušerstvo Medicinskog fakulteta u Kragujevcu.

                                 U ordinaciji su zaposlene medicinske sestre-babice:
Mirjana Lekić, koja u ordinaciji radi od njenog osnivanja, a pre toga je radila u Ginekološko akušerskoj klinici KC "Kragujevac"

i od 2008. godine Tanja Milošević, kojoj je ovo prvo radno mesto nakon završetka medicinske škole.

Proteklih gotovo 11 godina postojanja ordinacije, donele su osim velikog iskustva u radu, prostorno proširenje i na stečenim saznanjima efikasnu organizaciju i koncepciju rada, kao i tehničku opremljenost najsavremenijim aparatima.

Višegodišnje iskustvo, praćenje savremenih metoda dijagnostike i lečenja, garantuju uspeh, ljubaznost i diskreciju.